ÚŘEDNÍ HODINY: Po: 8:30 - 17:00
St: 8:30 - 17:00
HAVARIJNÍ SLUŽBA:
GOLEM I. s.r.o.: 775 773 311
TEL (NE SMS): 775 768 788
EMAIL: [email protected]

PROVOZ BYTOVÉHO
A TEPELNÉHO HOSPODAŘENÍ

 Vznik v roce 1995. Jsme veřejnou obchodní společností rodinného charakteru. Naší hlavní náplní je provoz správy dvou středisek; bytového hospodářství a tepelného hospodářství.

icon_home

SPRÁVA BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR

Evidence bytových a nebytových jednotek, vypracování evidenčních listů, vypracování nájemních smluv… 

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Výroba teplé vody, která je dvoutrubkovým systémem rozváděna do předávacích stanic, kalkulace tepla… 

icon_services

SLUŽBY PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Smluvní zajištění dodávek médií (tepla, SVJ, TUV), revizí technických zařízení včetně požární prevence… 

AKTUALITY

SPRÁVA BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR

 • Výběr nájemného: hotově / inkaso / bankovním převodem
 • Evidence bytových a nebytových jednotek
 • Vypracování evidenčních listů
 • Vypracování nájemních smluv
 • Výběr nájemného a záloh za služby (hotově)
 • Evidence nájemníků
 • Evidence dlužníků
 • Potvrzení tiskopisu nájemníkovi „Doklad o výši nákladů na bydlení"
 • Zpracování vyúčtování a rozúčtování služeb na bytové a nebytové jednotky proti předpisu záloh v termínu dle příslušné vyhlášky
 • Odečty měřidel za účelem vyúčtování
 • Technické posouzení poruch
 • Objednání oprav
 • Evidence termínů předepsaných revizí
 • Zajištění havarijní služby
 • Přejímky bytů
 • Zabezpečení neobsazených bytů před neoprávněným vniknutím

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V plynové kotelně je vyráběna teplá voda, která je dvoutrubkovým systémem rozváděna do předávacích stanic. Zde se teplo předává do ohřevu TV a ÚT. Systém je z části směšovací a z části oddělený. Řízení jednotlivých stanic je ekvitermní. Celý systém je řízen dálkově PC.
 • Kalkulace tepla

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ

SLUŽBY PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Spravujeme SVJ na základě smlouvy o správě domu, kde je rozsah poskytovaných služeb specifikován. Jedná se především o služby v oblasti: 

PROVOZ DOMU

 • Smluvní zajištění dodávek médií (tepla, SV, TV)
 • Smluvní zajištění revizí technických zařízení včetně požární prevence
 • Smluvní zajištění úklidu domu
 • Smluvní zajištění případné deratizace, dezinsekce či desinfekce
 • Zabezpečení havarijní služby zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí domu
 • Zajištění drobné údržby a oprav správcem v předpokládaných nákladech do 5.000,- Kč
 • Zajištění veškerých oprav na základě rozhodnutí SVJ nad rámec výše uvedených limitů
 • Návrh plánu oprav a investic na delší období
 • Tvorba rozpočtů a propočtu stanovení záloh

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANĚ

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Zpracování veškeré účetní, daňové a mzdové agendy v souladu s platnými zákony
 • Zpracování daňových přiznání právnických osob
 • Účast na případných kontrolách souvisejících s vedením účetnictví
 • Vyúčtování fondu údržby a oprav SVJ
 • Vyúčtování plateb souvisejících s užíváním bytu
 • Uzávěrka účetnictví, včetně zpracování všech povinných uzávěrkových sestav
 • Založení účetní uzávěrky do sbírky listin Krajského soudu
 • Zpracování ročních výkazů malých organizací SVJ pro Český statický úřad

PRÁVA

 • Činností související se vznikem společenství jednotek vlastníků včetně zajištění notáře
 • Poradenství týkající se správy nemovitostí
 • Dohled nad plněním zákonných povinností a dalších právních předpisů týkajících se problematiky správy nemovitostí
 • Pořádání shromáždění SVJ
 • Příprava a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • Upomínání neplatících vlastníků za platby související s vlastnictvím bytu
 • Součinnost při podání návrhu na platební rozkaz
 • Tvorba smluv

NAŠE OSVĚDČENÍ

KONTAKT

TELEFON: 775 768 788 (NEPOSÍLAT SMS!)
EMAIL: [email protected]
WEB: www.quicki.cz
IČ: 62739506
DIČ: CZ62739506
ID DS: f8xvyj4
HAVARIJNÍ SLUŽBU ZAJIŠŤUJE:
GOLEM I. s.r.o.: 775 773 311
SÍDLO:
Nová výstavba 200, 435 21 Obrnice
Zobrazit na mapě
ÚŘEDNÍ HODINY
Po: 8:30 - 17:00
St: 8:30 - 17:00
Ostatní dny po dohodě
KANCELÁŘ:
Nová výstavba 172, 435 21 Obrnice
Zobrazit na mapě
foto - Ležal

Boris Ležal
Ředitel

eva-hurtova

Eva Hurtová
Referentka byt. podniku

jitka-andova

Jitka Andová
Právní referentka
Technik

EKONOMIKU TEPLA ZPRACOVÁVÁ

VÁCLAV BARTL
TELEFON: 602 572 146
EMAIL:      [email protected]
ING.DENISA VOJÍŘOVÁ
TELEFON: 724 758 887
EMAIL:      [email protected]

DEJTE NÁM VĚDĚT!

Neváhejte se na nás obrátit přes tento formulář.

PARTNEŘI